Lisabonská zmluva – za a proti

ELSA Bratislava   

<p>v spolupráci s JEF Slovakia a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave     organizovali konferenciu     </p>
<p>    <span class=Lisabonská zmluva – za a proti

Kedy? utorok 29. apríl 2008 od 12.45 hod.

Kde? učebňa č. 1 v novej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 8 v Bratislave

Program:

12.45 – 13.00 Privítanie prítomných, oboznámenie sa s predmetom konferencie

13.00 – 13.10 Oficiálny začiatok a prezentácia prítomných hostí

13.10 – 13.45 Diskusné príspevky hostí a ich pohľad na obsah Lisabonskej zmluvy

13.45 – 14.30 Verejná diskusia so študentmi

Účastníci diskusného panelu:

Róbert Konrád, Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Vlasta Kunová, riaditeľka Ústavu medzinárodných vzťahov PraF UK

František Šebej, redaktor týždenníka .týždeň

Ondrej Dostál, riaditeľ KI a koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave

Témy diskusie/prednášok:

– rozdiel Lisabonskej zmluvy v porovnaní so Zmluvou pre Európu,

– obsah, forma a celkové zmeny ustanovené touto zmluvou,

– pozitívne a negatívne aspekty reformnej zmluvy,

– vzťah Lisabonskej zmluvy k slovenským občanom a Slovenskej republike,

– vyjadrenie a vysvetlenie pojmu demokratický deficit (ako zabezpečiť participáciu občanov na rozhodovacom procese Európskej únie).

Navigácia