Lisabonská zmluva – za a proti

Dňa 29. apríla 2008 sa v učebni č. 1 v novej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom nám. 8 v Bratislave uskutočnila konferencia o Lisabonskej zmluve, ktorú organizovala ELSA Bratislava, kde s príspevkom vystúpil i Ondrej Dostál, riaditeľ KI.