hovorí pre TV Markíza riaditeľ KI Ondrej Dostál."/>

TV Markíza: K Lisabonskej zmluve

„Lisabonská zmluva je iba pozmenená euroústava, ktorá posúva Európsku úniu bližšie k európskemu superštátu,“ hovorí pre TV Markíza riaditeľ KI Ondrej Dostál.

Viac nájdete v príspevku TV Markíza zo dňa 10. apríla 2008 vo videoarchíve tu (príspevok # 5).

Navigácia