Ondrej Dostál na konferencii o Lisabonskej zmluve

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave organizovali dňa 7. apríla 2008 v posluchárni B-108 Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave konferenciu    

<p>    <span class=Lisabonská zmluva – Zmluva pre Európu 21. storočia

Program:

9.30 – 10.00 Registrácia

10.00 – 10.10 Úvodné slovo:

Rudolf Sivák, Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

10.10 – 10.30 Otvárací prejav:

J.E. Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky

10.30 – 12.30 Diskusné fórum:

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny

Ján Figeľ, člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

Irena Belohorská, poslankyňa Európskeho parlamentu

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu

Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu

Radovan Geist, šéfredaktor EurActiv.sk

Moderátor: Eva Mihočková

12.30 Recepcia

Navigácia