Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť

Ministerstvo zdravotníctva zavádza verejnosť, očierňuje svojich kritikov a vyhýba sa rokovaniu s poverenými zástupcami občanov o hromadnej pripomienke k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, konštatujú organizátori hromadnej pripomienky.

Novelou majú byť povinne prepoistení všetci poistenci štátu do štátnych zdravotných poisťovní, cieľom hromadnej pripomienky je zachovať slobodnú voľbu zdravotnej poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva odmieta uznať dostatočný počet podporovateľov hromadnej pripomienky s argumentom, že pripomienky občanov musia byť každým vlastnoručne podpísané.

Toto vyhlásenie je hrubo zavádzajúce a usvedčuje ministerstvo buď z neznalosti Legislatívnych pravidiel vlády SR (LPV), alebo z ich účelovej dezinterpretácie. Podľa LPV, konkrétne čl. 9, ods. 8 totiž „verejnosť môže zaslať pripomienky písomnou formou alebo elektronicky“. Keďže LPV predpokladajú elektronické zasielanie pripomienok verejnosti k návrhom zákonov, je vylúčené, aby LPV vyžadovali pre platnosť pripomienky vlastnoručné podpisy podporovateľov hromadných pripomienok.

Táto snaha o vylúčenie verejnosti z legislatívneho procesu svedčí o strachu ministerstva z oprávnených a argumentačne podložených pripomienok občanov, ktoré by zabránili prijatiu zákona, ktorý je diskriminačný, zrejme protiústavný a porušuje medzinárodné dohovory a zmluvy, a ktorý zhorší kvalitu zdravotnej starostlivosti a skomplikuje život veľkej skupine občanov Slovenska. V dnešnom vyhlásení ministerstvo zdravotníctva obviňuje súkromné zdravotné poisťovne a iniciátorov Hromadnej pripomienky z toho, že “hája finančné záujmy úzkej skupiny ľudí, profitujúcich zo zdravotnej starostlivosti”.

Rétorikou komunistického kádrovania sa tu verejnosti podsúva idea, že jedine štát myslí na občanov, že jedine štátne zdravotníctvo dokáže poskytnúť zdravotnú starostlivosť v potrebnej miere a zodpovedajúcej kvalite. V demokratickej spoločnosti je neprípustné, aby štátny orgán takýmto spôsobom očierňoval firmy, či podnikateľov, ktorí podnikajú v súlade so všetkými platnými zákonmi, a je škandálom, ak sú podobným spôsobom zo strany štátneho orgánu očierňovaní aj občianski aktivisti a podporovatelia občianskych aktivít. Ministerstvo dodnes nepredložilo argumenty, ktoré by podporovali tézy o výhodnosti ním navrhovaných zmien, po celú dobu vedie len negatívnu kampaň, smerujúcu k diskreditácii svojich kritikov.

Ostro protestujeme proti takémuto nekorektnému a totalitou zaváňajúcemu spôsobu vedenia diskusie k predloženému návrhu zákona, vyzývame ministerstvo zdravotníctva, aby prestalo so škandalizovaním kritikov a sústredilo sa na vecnú argumentáciu ku konkrétnym bodom podaných pripomienok.

Občianska konzervatívna strana

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Health Policy Institute

INESS

Navigácia