Nevisíme vo vzduchoprázdne

Slovenská republika je súčasťou západného spoločenstva a jeho politických a obranných štruktúr. Celé západné spoločenstvo sa zhodlo na tom, že Rusko anexiou Krymu a vojenským zásahom do štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny porušilo základné medzinárodné dohody, platné po druhej svetovej vojne, a vážne tým narušilo systém medzinárodných vzťahov. K tomuto postoju sa prihlásila aj Slovenská republika. Preto pokladáme akékoľvek spochybňovanie tohto základného postoja za neprijateľné.

Vláda Slovenskej republiky ústami svojho predsedu a Národná rada Slovenskej republiky svojím vyhlásením vytvárajú klamlivý dojem, že Slovenská republika nestojí na strane svojich partnerov a spojencov, ale zaujíma akúsi nezúčastnenú pozíciu medzi Ruskom a USA. Postoj, ktorý odmieta jasne pomenovať rolu Ruska ako štátu, porušujúceho suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, pokladáme za obzvlášť nebezpečný, lebo opúšťa základnú medzinárodnú doktrínu, na ktorej je Slovenská republika od svojho vzniku politicky a bezpečnostne postavená. Pokladáme takýto postoj za porušenie základných medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a za pokus o zmenu základnej zahraničnopolitickej orientácie Slovenskej republiky.

Životným štátnym záujmom Slovenskej republiky a jej občanov je jasné medzinárodné ukotvenie, a nie jeho spochybňovanie! Preto vyzývame vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby sa vo svojich vyjadreniach a konkrétnych politických krokoch zdržali akýchkoľvek vyhlásení, spochybňujúcich naše základné medzinárodné postavenie a správali sa ako spoľahliví partneri Európskej únie a NATO, a nie ako trójsky kôň Ruska, ohrozujúci životné záujmy občanov Slovenskej republiky.

Peter Zajac, literárny vedec; Ján Štrasser, spisovateľ; Jozef Hašto, psychiater; Ondrej Dostál, sociológ a právnik; František Mikloško, politik; Tomáš Janovic, aforista; Daniel Hevier, básnik a publicista; Fedor Gál, sociológ; Fedor Blaščák, filozof; Lucia Faltínová, historička, občianska aktivistka; Lucia Piussi, hudobníčka, prozaička, publicistka; Roman Kvasnica, právnik; Ján Hacaj, vinár; Daniel Pastirčák, umelec a kazateľ; Kálmán Petőcz, odborník v oblasti ľudských práv; Anton Heretik, psychológ; Martin Mojžiš, fyzik; Eugen Korda, novinár; Michal Patarák, psychiater; Ľuboš Kubín, súkromný podnikateľ; Peter Gonda, ekonóm; Gabriela Rakúsová, kritička; Stanislav Rakús, literárny vedec a prozaik; René Bílik, literárny vedec; Juraj Kušnierik, novinár; Mário Homolka, režisér; Magdaléna Vášáryová, poslankyňa NR SR; Egon Gál, filozof; Jana Štúrová, psychologička; Robert Kirchhoff, režisér; Štefan Hríb, novinár; Grigorij Mesežnikov, politológ; Róbert Ondrejcsák, zahraničnopolitický analytik; Ivan Kamenec, historik; Miroslav Cipár, výtvarník; Michal Kaščák, hudobník a promotér; Natália Kaščáková, psychiatrička

Pridajte sa k vyhláseniu i Vy, a to prostredníctvom portálu change|net.sk.

Navigácia