Nevyhnutnosť a smerovanie sociálnych reforiem

Prednáška odznela na konferencii Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestanosti,ktorú poriadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v Bratislave dňa 10.januára 2003.

Prezentáciu Nevyhnutnosť a smerovanie sociálnych reforiem na Slovensku si môžete pozrieť tu.

Navigácia