NIE! rehabilitácii režimu Slovenského štátu

Po realizácii rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Rajci v súvislosti s inštaláciou busty Ferdinanda Ďurčanského sa už nevieme uspokojiť len s morálnym apelom na svedomie ľudí pôsobiacich vo verejných funkciách.

Sloboda slova a názoru má podľa nášho presvedčenia vo verejnom priestore svoje limity. Oslava osobností a udalostí, ktoré majú tragický obsah pre významnú časť demokratickej verejnosti zľahčuje zodpovednosť a vinu tých, ktorí za tieto tragické udalosti boli osobne právne, politicky a morálne zodpovední.

Preto sa formou občianskej petície občianskej iniciatívy Nechceme sa prizerať obraciame na vládu SR a na NR SR a žiadame, aby sa na základe faktov spojených s oslavovaním exponentov spoločenského života obdobia Slovenskej republiky 1939-1945 zaoberali týmto javom. Žiadame, aby bol prijatý právny predpis, ktorý by ošetril tento súčasný stav, a ktorý by nanovo vymedzil verejný a súkromný priestor a taxatívne vymenoval podmienky, za ktorých nie je možné použiť mená exponentov a aktivistov totalitných režimov Slovenskej republiky 1939-1945 a Československa 1948-1989 na označovanie pamätníkov, pamätných tabúľ, ulíc, námestí, inštitúcií a iných verejne prístupných priestorov pripomínajúcich ich údajné zásluhy.

Tento náš návrh nie je namierený proti slobode slova a názoru, ktorá má v demokratickej spoločnosti svoje miesto a je nedotknuteľná. Jeho zámerom je posilniť vo verejnosti presvedčenie o amorálnosti každého totalitárneho zriadenia nevynímajúc režim Slovenskej republiky 1939-1945. Genocída obyvateľov Slovenska, na ktorej sa tento štát spolupodieľal, neznesie žiadne zľahčovanie.

Bratislava, 29. júna 2011

Petičný výbor:

Dušan Jaura
Miroslav Kocúr
Monika Vrzgulová (poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy)

Signatári výzvy:

Antonín Čech, Peter Dráľ, Michal Filek Jaroslav Franek Pavel Frankl, Egon Gál, Peter Getting, Ľudovít Hallon, Michal Havran, Katarina Hradská, Mikuláš Huba, Kristína Križanová, Peter Križan, Martin Kríž, Beata Nemcová, Eduard Nižnanský, Laco Oravec, Daniel Pastirčák, Eva Riečanská, Daniela Richterová, Boris Strečanský, Mária Vargová

Pridajte sa k úvodným signatárom a podporte túto výzvu i Vy na change|net.sk tu.

Navigácia