Nové školstvo | Portál o reforme vzdelávania

Pretože si čoraz viac uvedomujeme potrebu kvalitatívnej zmeny školského prostredia a zároveň sme presvedčení, že naše školy dokážu zmodernizovať iba razantné systémové zmeny, ponúkame v rámci verejnej diskusie o reforme vzdelávania nový pohľad na nové školstvo a tiež portál o reforme vzdelávania, ktorý ste práve navštívili. Portál o reforme vzdelávania bol založený koncom roku 2006 ako súčasť iniciatívy Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) v snahe podporiť odbornú a verejnú diskusiu o reforme školstva na Slovensku. Koncom roku 2012 prevzalo od KI štafetu občianske združenie Nové školstvo, ktoré portál prevádzkuje v súčasnosti.

Čo noveskolstvo.sk prináša: · na pravidelnej mesačnej báze od decembra 2006 hodnotíme kroky vlády späté s (ne)reformovaním vzdelávacieho systému na Slovensku, · organizujeme podujatia, ktorých témou je vzdelávacia politika, · vnímame problémy našich škôl, · realizujeme projekty a participujeme na projektoch, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu reformy vzdelávania na základných a stredných školách a navrhovať konkrétne riešenia problémov, · naše návrhy na zmeny školského systému predstavujeme v publikáciách, ktoré sú verejne dostupné, · naše reformné návrhy prezentujeme verejne na konferenciách a seminároch, · k témam reformy vzdelávania sa dlhodobo vyjadrujeme v médiách.

Viac o reforme vzdelávania nájdete na: www.noveskolstvo.sk

Navigácia