Podporte hromadnú pripomienku za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo dňa 13.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o odbytovom fonde. Návrh zákona, ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2013, považujeme za nezmyselný a škodlivý ako celok.

Má sa ním zriadiť nová zbytočná inštitúcia – odbytový fond, ktorý bude financovaný z povinných príspevkov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, fakticky novou daňou. Zákon zvýši finančné a administratívne zaťaženie podnikateľov, bude deformovať podnikateľské prostredie a vytvárať priestor pre korupciu a klientelizmus. Zvýšené náklady podnikateľského sektora sa môžu premietnuť do zvýšenej ceny potravín.

V hromadnej pripomienke navrhujeme odmietnuť návrh zákona ako celok. V prípade, že ministerstvo nevyhovie našej požiadavke, navrhujeme text návrhu zákona upraviť nasledovne:

  • zrušenie povinných príspevkov do fondu,
  • posunutie účinnosti zákona o 10 rokov,
  • zriadenie fondu na dobu určitú v trvaní tri roky,
  • zavedenie merateľných kritérií úspešnosti fondu a ich každoročné vyhodnocovanie.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju najneskôr počas utorka 5. marca 2013 nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Úvodní signatári hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Radovan Kazda, vydavateľ odborných periodík
Richard Ďurana, riaditeľ INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana, analytik INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Mikuláš Knapp, predseda Aliancie živnostníkov a slobodných povolaní
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI)
Juraj Petrovič, predseda Programovej rady OKS
Dušan Sloboda, analytik KI
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Ivan Kuhn, podpredseda OKS
Silvester Bizoň, kancelár OKS
Ronald König, člen OKS, prispievateľ portálu Menej štátu
Michal Novota, konzultant, spolupracovník KI
Matej Števove, šéfredaktor Denníka RSS

Navigácia