Podporte zachovanie infožiadostí bez zaručeného elektronického podpisu

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o elektronickom výkone verejnej moci. Účelom tohto zákona by malo byť zjednodušiť ľuďom komunikáciu s úradmi. Niektoré jeho ustanovenia však umožňujú výklad, na základe ktorého by sa mohol stať úplný opak. Niektoré úrady by mohli v budúcnosti začať pri žiadostiach o informácie podávaných elektronickou poštou vyžadovať zaručený elektronický podpis.

Preto sme pripravili hromadnú pripomienku, v ktorej žiadame:

• Zaručiť jednoznačnú možnosť podávania žiadostí o informácie aj obyčajnými e-mailovými žiadosťami a bez povinnosti používania zaručeného elektronického podpisu a elektronických formulárov.

• Zaviesť povinnosť pre verejnú správu, aby dokumenty doručované vyvesením na fyzickej úradnej tabuli museli byť v rovnaký deň vyvesené aj na elektronickej úradnej tabuli, aby sa eliminovala hrozba zmeškania lehôt v dôsledku nesprávnej informácie o termíne zverejnenia dokumentu, k čomu už v súčasnosti dochádza.

Hromadnú pripomienku je možné podporiť len dnes (štvrtok 16. apríla 2015) na portáli changenet.sk (viac tu).

Štefan Szilva, živnostník v oblasti IT

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

Vladimír Špánik, predseda Združenia občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS)

Ivan Kuhn, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

Norbert Brázda, portál Changenet.sk

Martin Šechný, IT špecialista, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Juraj Petrovič, podpredseda OKS

Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), editor portálu Právo na dobrú samosprávu, samosprava.institute.sk

Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk

Belo Hefler, šéfeditor portálu infoRoznava.sk

Gábor Grendel, podpredseda NOVA

Adam Valček aktivista, novinár

Martin Dubéci, analytik, o.z. Alfa

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Jozef Mečiar, Šala, NOVA, autor portálu nova-samosprava.sk

Juraj Smatana, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva, Považská Bystrica, ZMENA ZDOLA

Navigácia