Potrebujeme NATO? Bezpečnostné otázky pohľadom konzervatívcov a libertariánov

Potrebujeme NATO? Autori:

Roman Joch, Občiansky inštitút Praha

Matúš Petrík, právnik, pôsobí v Inštitúte pre slobodnú spoločnosť

Martin Thomay, študent ekonómie, pôsobí v Inštitúte pre slobodnú spoločnosť

Publikácia je záznamom diskusie medzi Romanom Jochom, Matúšom Petríkom a Martinom Thomayom, ktorá sa uskutočnila 4. decembra 2003 v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika v Bratislave. Moderátorom diskusie bol Jaroslav Daniška, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu.

Je pre slobodu dobrá aktívna zahraničná politika alebo naopak izolacionistická alebo nonintervencionalistická zahraničná politika? Je dobré, aby krajina primárne strážila svoju slobodu, ale sekundárne aj slobodu spriatelených krajín, predovšetkým v rámci vlastnej civilizácie, alebo má primárne a zároveň výhradne chrániť iba svoju slobodu? To je iba niekoľko otázok, odpovede na ktoré sa snažili v diskusii hľadať Roman Joch z pohľadu konzervatívca na jednej strane a Matúš Petrík a Martin Thomay z pohľadu libertariánov na strane druhej. Publikácia bola vydaná v rámci projektu Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.

Publikáciu Potrebujeme NATO? si môžete pozrieť tu.

Navigácia