Pozvánka na diskusiu: Ako nás ovplyvní zavedenie eura?

LaRED klub v spolupráci so Stála konferencia Občianskeho inštitútu

Cirkvou bratskou a

Nadáciou 21. storočia

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku a diskusiu na tému:

Ako nás ovplyvní zavedenie eura?

Kde: Nadácia 21. storočia, Mariánske nám. 31, (na poschodí), Žilina

Kedy: 18. január 2008 od 17.00 hod. Hosťom diskusie bude Peter Gonda, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý lektor (makro)ekonómie na Univerzite Komenského a Vysokej škole manažmentu / City University v Bratislave.

Diskusia je otvorená pre vaše otázky.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Navigácia