Pozvánka na diskusiu: Čo prinesie zavedenie eura Slovensku?

Stála konferencia Občianskeho inštitútu

v spolupráci s

Informačným centrom mladých Banská Štiavnica a

Mestským študentským parlamentom Banská Štiavnica

si Vás dovoľujú pozvať na diskusiu na tému:

Čo prinesie zavedenie eura Slovensku?

Aký bude dopad zavedenia eura na Slovensku na naše peňaženky, podnikateľskú sféru a ekonomiku? Diskusia o priamych a nepriamych nástrahách prechodu na menu euro.

Kde: Centrum mestskej kultúry – Rubigal (prízemie), nám. Sv. Trojice, Banská Štiavnica

Kedy: 6. november 2007 o 17.00 hod. Hosťom diskusie bude Peter Gonda (PhD.), ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a externý lektor (makro)ekonómie na Univerzite Komenského a Vysokej škole manažmentu / City University v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Navigácia