Prednáška: Jozef Kelemen: Kultúra, veda a technika znalostnej spoločnosti

a

spoločne organizovali dňa 21. novembra 2006 v priestoroch VŠM v Bratislave-Petržalke prednášku profesora Jozefa Kelemena na tému

Kultúra, veda a technika znalostnej spoločnosti


Abstrakt prednášky:

Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.: Kultúra, veda a technika znalostnej spoločnosti

Vysoká škola manažmentu, Bratislava

Slovné spojenie znalostná spoločnosť sa v súčasnosti dosť často vyskytuje v politických a ekonomických kontextoch. Jeho význam však možno skúmať aj z pohľadu iných disciplín, pretože privádza k mnohým rozmanitým otázkam, na ktoré je treba hľadať odpovede. Čím prispela kultúra, veda a technika ku vzniku znalostnej spoločnosti? Aký význam nadobudne kultúra, veda a technika v znalostnej spoločnosti? Prednáška bude venovaná týmto dvom otázkam. Dôraz bude prirodzene položený na prvú z nich. Pokusy o odpovede budú formulovaná z pohľadu kybernetiky, informatiky a výpočtovej techniky, ich histórie, vývoja a ich súčaného stavu. Bude formulované stanovisko, v zmysle ktorého sa kybernetika, informatika a výpočtová technika spolu s niektorými prúdmi umeleckej kultúry ukážu ako determinujúce faktory vzniku dobre definovaného vývojového stupňa spoločnosti – toho stupňa, ktorý označujeme prívlastkom znalostná.

Navigácia