Prezentácia knihy Tomáša Zálešáka, spolupracovníka KI, v Zichyho paláci...

"/>

Tomáš Zálešák: Diablova práca

Vydavateľstvo Kalligram, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a týždenník .týždeň dňa 3. októbra 2005 v Zichyho paláci v Bratislave spoluorganizovali prezentáciu knihy Tomáša Zálešáka Diablova práca

Úvahy o totalitarizme

Knihu predstavili:

Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu

František Šebej, redaktor týždenníka .týždeň

Autor knihy uvažuje o pôvode ideí totálnej zmeny sveta a človeka a opisuje spôsob, akým sa tieto „náhradno-náboženské“ fantázie stali súčasťou psychológie moderných más a ich vodcov, prejavujúc sa v podobe pustošenia, zabíjania a utrpenia.

Navigácia