Priveďte ich domov hneď!

Žiadame prepustenie rukojemníkov zajatých teroristami Hamasu.

Priveďte ich domov hneď! 🇮🇱 rukojemníkov zajatých Hamasom

Verejné zhomaždenie 🇸🇰 na podporu Izraela, Bratislava 19/11/23

VYHLÁSENIE:

V nedeľu 19. novembra 2023 uplynulo 43 dní od desivého útoku ozbrojených teroristov vedených hnutím Hamas, ktoré od roku 2006 vládne v Gaze, na bezbranných obyvateľov Izraela a jeho návštevníkov pri hraniciach štátu Izrael s pásmom Gazy.

Výsledkom tohto barbarského činu bolo okolo 1 200 obetí hlavne z radov civilistov – detí, žien, mužov, starých, aj preživších Holokaust – prepadnutých v ich súkromí, domovoch počas jedného z najvýznamnejších židovských sviatkov.

Výsledkom zákerného útoku teroristickej organizácie Hamas bolo aj hromadné zavlečenie takmer 240 hlavne civilistov, občanov Izraela, ale aj cudzincov z viac ako desiatky iných štátov sveta.

O osude unesených už 43 dní nevedia nič ich rodiny, blízki, ani verejnosť!

My, občania Slovenska, sa preto obraciame na Červený kríž, aby sa vo svojej autorite neutrálnej humanitárnej organizácie celou váhou zasadil o prepustenie rukojemníkov, či získanie aspoň základných informácií o zdravotnom stave unesených osôb v Gaze.

Ich rodiny, ich blízki, ale aj svetová verejnosť majú na to právo!

Zároveň vyjadrujeme presvedčenie, že iniciálnym zdrojom konfliktu okolo pásma Gazy je nenávisť militantného islamu voči Židom, neochota uznať samotnú existenviu Izraela a aktuálne zadržiavanie unesených takmer 240 rukojemníkov.

Apelujeme na politickú reprezentáciu Slovenska, médiá a mienkotvorné osobnosti, aby sa všemožne zasadzovali za prepustenie unesených a aby pri komentovaní situácie brali do úvahy základnú kauzalitu konfliktu.

Bez niekoľkoročného ostreľovania Izraeala z územia pásma Gazy, brutálneho útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 a únosu tamer 240 rukojemníkov by nebolo oprávnenej a pochopiteľnej obrannej reakcie Izraela, ktorej výsledkom sú aj veľké cilvilné obete v pásme Gazy, ktorých nám je úprimne ľúto.

Zodpovednosť za civilné obete na oboch stranách však nesú teroristi Hamasu, ktorí konflikt odštartovali, dokázateľne páchajú vojnové zločiny zneužívaním civilných objektov, ako sú nemocnice, školy, mešity (!) na útočné ozbrojené akcie, a civilné obyvateľstvo zneužívajú ako živé štíty.

Izrael má plné právo, ale aj povinnosť brániť sa a žiadať prepustenie rukojemníkov!

ICEJ Slovensko / ICEJ Slovakia; Konzervatívny inštitút M. R. ŠtefánikaOKS – Občianska konzervatívna strana

Navigácia