Publikácia CDK: Euro versus koruna

Ivana Pečinková (ed.): Euro versus koruna. Rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR. CDK, Brno, 2007, 192 s.

Do zborníka o rizikách a prínosoch jednotnej európskej meny pre Česko (a Slovensko) prispel okrem renomovaných českých politikov, politológov, právnikov a ekonómov i ekonóm KI Peter Gonda.

Autori:

Hynek FAJMON, poslanec Evropského parlamentu

Václav KLAUS, prezident České republiky

Ondřej KRUTÍLEK, analytik Centra pro studium demokracie a kultury

Michal TOMÁŠEK, profesor evropského práva na Pravnické fakultě UK

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky

Ivo ZEMAN, ekonom České národní banky

Petr MACH, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Miroslav ŠEVČÍK, ředitel Liberálního institutu

Pavel KOHOUT, ekonom

Jiří JONÁŠ, ekonom Mezinárodního měnového fondu

Peter GONDA, ekonom Konzervativního institutu M. R. Štefánika (vo formáte .PDF na stiahnutie tu)

Miroslav TUČEK, profesor Vysoké školy ekonomické

Petr SOKOL, tajemník ministra vnitra ČR


Knihu si môžete objednať na stránkach CDK tu.

Navigácia