Reforma školstva bez učebníc?

organizoval v Bratislave dňa 26. novembra 2009 konzervatívny klub na tému

Reforma školstva bez učebníc?

Zuzana Humajová, analytička KI

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Anna Chlupíková, riaditeľka na základnej škole v Novákoch

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

David Králik, učiteľ na základnej škole v Bratislave

Veronika Adamčíková, vydavateľstvo Didaktis

Prezentácia príspevku vo formáte .PPT na stiahnutie tu

Gréta Korpádiová, vydavateľstvo Macmillan Slovensko

Martin Mojžiš, vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Diskusia

Diskusiu moderovala Zuzana Humajová, analytička KI.

Audiovýstupy:

Audiozáznam vstupných príspevkov panelistov vo formáte .ASF spustiť tu.

Audiozáznam diskusie vo formáte .ASF spustiť tu

Mediálne výstupy:

26. november 2009

Pravda: Reforma? Školy kopírujú staré učivo

Pravda: Rodičia musia platiť za učebnice

Pravda: Na výtvarnej výchove zarobil podnikateľ blízky vláde

Navigácia