Reformy vo Francúzsku sú možné do 100 dní

La Fondation iFRAP New Direction – The Foundation for European Reform

Príručka pre nového francúzskeho prezidenta ako naštartovať ekonomiku a znížiť nadmerný rozpočtový deficit verejných financií.

Od zvolenia nového francúzskeho prezidenta by postačilo 100 dní na zavedenie zásadných reforiem, ktoré by naštartovali umŕtvenú francúzsku ekonomiku a znížili nadmerný rozpočtový deficit verejných financií. Tvrdí to štúdia nadácie iFRAP so sídlom v Paríži, ktorá bola uverejnená 1. mája 2012 v Bruseli v spolupráci s New Direction – The Foundation for European Reform.

Štúdia, ktorá poskytuje konkrétny časový harmonogram reforiem pre prvých 100 dní obdobia nového prezidenta, upozorňuje na význam prijatia reforiem vo Francúzsku tak, ako ich robí Mario Monti v Taliansku. Situácia je naliehavá. Francúzsky štát nemal rozpočtový prebytok už 35 rokov, banky sú podkapitalizované, nezamestnanosť je okolo 10 percent a verejný dlh sa blíži k 90 percentám hrubého domáceho produktu v krajine. V januári 2012 Standard & Poor’s po prvý raz v histórii odňala Francúzsku najvyšší rating na úrovni AAA.

Podľa nadácie iFRAP je potrebné konať čo najskôr, aby sa vygeneroval ekonomický rast a znižovali verejné výdavky. Do 19. júna 2012 by mal byť predstavený prvý balíček reforiem, ktorý nadácia iFRAP nazvala „prorastový”. Medzi týmito reformami by mali byť:

• pracovné zmluvy na dobu určitú na 36 mesiacov,
• opätovné povolenie prepúšťania z ekonomických dôvodov,
• možnosť pružnej pracovnej doby namiesto pracovného týždňa limitovaného 35 hodinami,
• zvýšiť limity na plnenie určitých zákonných povinností: podľa francúzskeho zákonníka práce musí rastúca firma pri prijímaní nových zamestnancov splniť veľa povinností (ako napr. zástupca zamestnancov, sociálny výbor, dielenská rada a pod.), ak dosiahne napríklad viac než 10 ľudí, 50 ľudí a pod.,
• umožniť prevádzku obchodov a služieb 24 hodín denne 7 dní v týždni,
• zníženie zamestnávateľských sociálnych odvodov,
• zavedenie niekoľkých zákonom stanovených minimálnych miezd namiesto jednej zákonnom určenej minimálnej mzdy pre všetky činnosti. Nadácia iFRAP navrhuje niekoľko sadzieb, rôznych podľa odvetví.

„Tieto opatrenia sú zamerané na uvoľnenie v súčasnosti dusenej energie na ekonomický rast a na podporu tvorby nových firiem a podnikateľských aktivít. „Vďaka podrobnému kvantifikovanému návrhu odhadujeme, že tento rastový stimul by mal umožniť vytvorenie 1,7 milióna nových pracovných miest v komerčnom sektore počas piatich rokov,“ uvádza štúdia nadácie iFRAP.

V druhej fáze by sa mali razantne znižovať verejné výdavky, čo by malo trvať päť rokov. Zníženie výdavkov by malo byť zamerané na zamestnancov verejnej správy, štátnych dopravcov, miestne samosprávy, sektor sociálneho zabezpečenia, a to prostredníctvom troch veľkých zákonov: všeobecnej revízie štátnej politiky verejnej správy, všeobecnej revízie sociálnej politiky a všeobecnej revízie miestnej politiky. To by podľa nadácie iFRAP mohlo do roku 2017 znamenať úsporu 129 miliárd eur.

Podľa scenára navrhovaného nadáciou iFRAP by Francúzsko v roku 2016 nemalo celkový rozpočtový deficit 114 miliárd eur, ale „iba“ 25 miliárd, a po prvý raz po 35 rokoch by dosiahlo primárny rozpočtový prebytok. „Podľa našich odhadov by tieto reformy zrealizované za prvých 100 dní umožnili udržať rozpočtové prebytky a tak by dlh mohol byť od roku 2019 splácaný,“ tvrdí štúdia nadácie iFRAP.

Peter Gonda
riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 15. mája 2012.

Štúdia 100 jours pour réformer la France je dostupná vo francúzštine tu a zhrnutie štúdie v angličtine nájdete vo formáte PDF tu alebo si pozrite náhľad nižšie:

Viac informácií získate na nasledujúcich kontaktoch:

Peter Gonda

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

conservative@institute.sk

02 546 300 61

Agnès Verdier-Molinié

riaditeľka nadácie iFRAP

averdier@fondation-ifrap.org

+33 1 42 33 30 39 alebo +33 6 82 23 12 09

Johana Grohová

manažérka pre komunikáciu New Direction – The Foundation for European Reform

johana.grohova@newdirectionfoundation.org

+32 2 808 7847 alebo +32 498 125 985

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ. La Fondation iFRAP

La Fondation iFRAP je francúzsky think-tank zameraný na verejnú správu a politiku. Nadácia bola uznaná ako verejný subjekt v roku 2009 a jej cieľom je „realizovať vedecké štúdie a výskum efektívnosti verejnej politiky, najmä v oblasti zameranej na dosiahnutie plnej zamestnanosti a ekonomického rozvoja za účelom oboznámenia širokej verejnosti s týmito štúdiami, navrhovať opatrenia a podnikať všetky možné činnosti vedúce k tomu, aby vláda a parlament zavádzali navrhované opatrenia“. Výskumný tím realizuje svoju prácu na základe objektívnych faktov a čísel ako aj výsledkov ekonomického a ekonometrického výskumu. Spolupracujúc aktívne a každodenne s médiami a rozhodujúcimi činiteľmi, iFRAP publikuje svoje práce na svojej webovej stránke a vo svojej mesačnej revue Société Civile.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je partnerskou inštitúciou New Direction – The Foundation for European Reform na Slovensku. KI je nezisková mimovládna organizácia – konzervatívne orientovaný think-tank. Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike. align=

Navigácia