Rozporové konanie o hromadnej pripomienke k Zákonníku práce

Dnes sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade.   Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila skupina pracovníkov na čele generálnou riaditeľkou sekcie legislatívy Vierou Husárikovou. Za predkladateľov hromadnej pripomienky sa na rokovaní zúčastnili Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Ondrej Dostál za Občiansku konzervatívnu stranu (OKS). K odstráneniu rozporu prišlo iba v bode 12 hromadnej pripomienky, ktorý sa týkal neobmedzovania motivačných nástrojov cez normy spotreby práce bez preukázateľných dôvodov. Ministerstvo toto ustanovenie z návrhu novely vypustilo z dôvodu, že sa už nachádza v inom zákone. V ostatných otázkach rozpor trvá.   Hromadná pripomienka je kritikou tých ustanovení navrhovanej novely Zákonníka práce, ktorými sa znižuje pružnosť trhu práce, zväčšuje sa zasahovanie štátu do zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, neprimerane sa zvyšujú právomoci odborov a privilégiá odborárskych funkcionárov. Hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce podporilo prostredníctvom elektronického formulára na webstránke www.changenet.sk okolo 600 občanov. Predmetom rozporového konania boli najmä otázky súvisiace so zadefinovaním závislej činnosti, úpravy pracovného pomeru na dobu určitú, či na kratší pracovný úväzok, právomocí odborov a zvyšovania nákladov zamestnávateľov. Zástupcovia iniciátorov hromadnej pripomienky na rokovaní poukázali na absenciu vyčíslenia odhadovaných dopadov novely na ekonomiku a vyjadrili názor, že schválenie novely Zákonníka práce v predloženej podobe by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť.  V prípade neakceptovania pripomienok k návrhu ministerstva a jeho schválenia vládou sa iniciátori hromadnej pripomienky obrátia na poslancov NR SR s požiadavkou, aby presadzovali zmeny vo vládnom návrhu novely prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.   Ondrej Dostál  V Bratislave dňa 13. marca 2007.  

<hr>  <strong>Text hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce a zoznam signatárov nájdete <a href=

Dnes sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade.

Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila skupina pracovníkov na čele generálnou riaditeľkou sekcie legislatívy Vierou Husárikovou. Za predkladateľov hromadnej pripomienky sa na rokovaní zúčastnili Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Ondrej Dostál za Občiansku konzervatívnu stranu (OKS). K odstráneniu rozporu prišlo iba v bode 12 hromadnej pripomienky, ktorý sa týkal neobmedzovania motivačných nástrojov cez normy spotreby práce bez preukázateľných dôvodov. Ministerstvo toto ustanovenie z návrhu novely vypustilo z dôvodu, že sa už nachádza v inom zákone. V ostatných otázkach rozpor trvá.

Hromadná pripomienka je kritikou tých ustanovení navrhovanej novely Zákonníka práce, ktorými sa znižuje pružnosť trhu práce, zväčšuje sa zasahovanie štátu do zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, neprimerane sa zvyšujú právomoci odborov a privilégiá odborárskych funkcionárov. Hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce podporilo prostredníctvom elektronického formulára na webstránke www.changenet.sk okolo 600 občanov. Predmetom rozporového konania boli najmä otázky súvisiace so zadefinovaním závislej činnosti, úpravy pracovného pomeru na dobu určitú, či na kratší pracovný úväzok, právomocí odborov a zvyšovania nákladov zamestnávateľov. Zástupcovia iniciátorov hromadnej pripomienky na rokovaní poukázali na absenciu vyčíslenia odhadovaných dopadov novely na ekonomiku a vyjadrili názor, že schválenie novely Zákonníka práce v predloženej podobe by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť.

V prípade neakceptovania pripomienok k návrhu ministerstva a jeho schválenia vládou sa iniciátori hromadnej pripomienky obrátia na poslancov NR SR s požiadavkou, aby presadzovali zmeny vo vládnom návrhu novely prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.

Ondrej Dostál

V Bratislave dňa 13. marca 2007.

Text hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce a zoznam signatárov nájdete tu.


Mediálne výstupy:

13. marec 2007

SITA: Hromadnú pripomienku k novele ZP ministerstvo neakceptovalo

TA3: Rozporové konanie k Zákonníku práce sa skončilo neúspechom

STV: Hromadná pripomienka: bez úspechu

14. marec 2007

HN: Pripomienky neprešli

Navigácia