Slovenský rozhlas: Novela zákona o odpadoch zvýši ceny

Ak parlament schváli novelu zákona o odpadoch, za potraviny a výrobky každodennej spotreby zaplatíme o 10-15 % viac. Tvrdia to potravinári a zástupcovia sektoru obchodu. Iniciátor návrhu Recyklačný fond, ktorý by mal poplatky získať, s tým však nesúhlasí.

Pokiaľ dochádza k zvyšovaniu poplatkov do recyklačného fondu, je prirodzeným ekonomickým zákonom, keď sa to zohľadní v cene. Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu: “Či to bude 10-15 %, je teraz ťažko určiť, pretože ceny sa vyvíjajú flexibilne.” Recyklačný fond navyše nie je podľa zákona povinný prerozdeliť financie na účel, o ktorý im deklarovane ide, a to na vybudovanie systému separovaného zberu odpadov v mestách a obciach. Radovan Kazda: “Veľká časť týchto prostriedkov ide ako účelová dotácia pre súkromné firmy. Reálne za 7 rokov činnosti fondu prerozdelil fond vyše 3 mld. Sk ako dotácie súkromným firmám na vybudovanie spracovateľských kapacít, pričom viac ako polovicu tejto sumy dostalo 20 firiem.”

Viac nájdete v zázname Slovenského rozhlasu zo dňa 17. júna 2009 v audioarchíve tu (minutáž 08:00 až 10:25).

Navigácia