Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestnanosti

V januári 2003 zorganizoval KI v spolupráci so Združením za sociálnu reformu v Bratislave konferenciu na tému Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestnanosti.

Na konferencii predniesli príspevky Peter Gonda (KI), Bill Baker (Združenie za sociálnu reformu), Pavel Hanšut (Združenie za sociálnu reformu), Ján Hero (Ministerstvo školstva SR), Ján Králik (Ministerstvo zdravotníctva SR), Peter Tatár (SKOI), Helena Woleková (Nadácia SOCIA), Oľga Reptová (M.E.S.A. 10), Martin Valentovič (M.E.S.A. 10) a Slávka Mačáková (ETP Slovensko).

Na konferencii boli prezentované príspevky venované rôznym aspektom sociálnej politiky a prebiehajúcich sociálnych reforiem so zameraním na riešenie problémov nezamestnanosti a pomoc ľuďom v hmotnej núdzi.

Navigácia