Sympózium SKOI: 18 rokov hľadania dobrej spoločnosti

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti sympózium s účasťou odbornej verejnosti, ktoré organizuje Stála konferencia Občianskeho inštitútu

pod názvom

18 rokov hľadania dobrej spoločnosti

<i>Sympózium sa koná pri príležitosti novembrového výročia revolúcie roku 1989, reflektujúce základné otázky týkajúce sa vyrovnávania sa s totalitnou minulosťou a post–totalitnej transformácie. Sympózia sa zúčastnia viaceré osobnosti z vedeckého, kultúrneho a politického života zo Slovenska a z Českej republiky.</i>     <strong>Kde: </strong>Trnava, Hlavná ul. č. 1 (priestory mestského úradu)  </p>
<p><strong>Kedy: </strong>14. november 2007 od 10.00 hod.    <strong><span class=Program

10.00 Otvorenie sympózia: Peter Osuský, predseda SKOI a Tomáš Zálešák, katedra politológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

10.15 František Mikloško, poslanec NR SR

11.00 Jozef Jablonický, Historický ústav SAV, Bratislava

11.45 Jaroslav Franek, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Bratislava

12.40 Obed pre účastníkov

13.50 Eduard Žitňanský, ekonóm a publicista

14.35 Tomáš Zálešák, katedra politológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

15.20 Michaela Freiová, Občanský institut, Praha

16.05 Daniel Pastirčák, teológ, Evanjelická cirkev bratská, Bratislava

16.50 Ivo T. Budil, katedra sociální a kulturní antropologie, Filosofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

17.35 Diskusia

18.30 Záverečné poznámky: Tomáš Zálešák, katedra politológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

18.50 Ukončenie sympózia: Peter Tatár, podpredseda SKOI

19.00 Večera pre účastníkov

Moderuje: Ľuba Lesná

Organizátori sa tešia na Vašu účasť! V prípade otázok kontaktujte riaditeľku SKOI Janu Šupovú telefonicky na 0905 924 299 či e-mailom na jsupova@bonet.sk

Navigácia