Úrad vlády odkladá kritizovanú novelu zákona o petičnom práve o rok

Úrad vlády zverejnil na Portáli právnych predpisov plán legislatívnych úloh na rok 2014, v ktorom uvádza, že novela zákona o petičnom práve, ktorú mal predložiť na rokovanie vlády v novembri 2013, sa odkladá až na október 2014. V odpovedi na žiadosť o informácie to úrad vlády zdôvodňuje tým, „aby bol legislatívny proces k uvedenej novele zákona o petičnom práve maximálne transparentný“.

Úrad vlády však zatiaľ odmietol poskytnúť konkrétne informácie, kedy sa bude zaoberať pripomienkami z hromadnej pripomienky verejnosti ku zákonu o petičnom práve, ktorú do skončenia pripomienkového konania 28. októbra 2013 podporilo viac ako 1200 ľudí počas 3 dní.

Zatiaľ tiež nie je známe, či úrad vlády umožní verejnosti zúčastniť sa priamo na tvorbe zákona o petičnom práve. Tento zákon pritom upravuje jedno zo základných politických práv občanov.

Úrad vlády vo svojej odpovedi konštatuje, že v pripomienkovom konaní dostal aj od štátnych orgánov vopred neavizované pripomienky, proces posudzovania a vyhodnocovania pripomienok nie je v súčasnosti ukončený a nie je známe, v akom rozsahu vyhovie pripomienkam, ani termín prípadného uskutočnenia rozporového konania.

Navigácia