Ústavný súd prijal návrh skupiny občanov proti schváleniu euroústavy v parlamente na ďalšie konanie

Senát Ústavného súdu Slovenskej republiky na dnešnom neverejnom zasadaní predbežne prerokoval návrh skupiny občanov, namietajúcich porušenie svojho základného práva priamo sa zúčastňovať na správe verejných vecí Národnou radou Slovenskej republiky.

Podľa ich názoru parlament uznesením z 11. mája 2005 vyslovil súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu bez toho, aby schválil ústavný zákon o vstupe Slovenska do štátneho zväzku, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende. Senát sťažnosť prijal na ďalšie konanie. Ústavný súd SR zároveň na návrh sťažovateľov odložil vykonateľnosť napadnutého uznesenia parlamentu až do rozhodnutia vo veci samej a v odôvodnení rozhodnutia vyslovil, že prezident Slovenskej republiky dovtedy nemôže ratifikovať Zmluvu o Ústave pre Európu.

Ústavná sťažnosť proti ratifikácii európskej ústavy, ktorú podala skupina občanov, bola dňa 11. júla 2005 doručená na Ústavný súd. Autorom textu ústavnej sťažnosti je Ondrej Dostál, koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave a riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Mediálne výstupy k téme sťažnosti po jej predbežnom prerokovaní Ústavným súdom:

14. júl 2005

TA3: Obrazovú správu o výsledkoch predbežného prerokovania ústavnej sťažnosti Ústavným súdom nájdete tu.

STV: Správu k téme ústavnej sťažnosti nájdete tu. Forbes: Slovak constitutional court blocks ratification of EU constitution

15. júl 2005

SME: Euroústava má problém aj u nás

Hospodárske noviny: O euroústave do konca roka

Korzár (SITA): Ústavný súd odložil ratifikáciu euroústavy

Pravda: ÚS odložil ratifikáciu ústavy EÚ

Lidové noviny: Euroústava na Slovensku neplatí, rozhodl soud

EUobserver: Lucia Kubošová: Slovakia freezes EU constitution ratification

The Slovak Spectator: EU Constitution ratification halted

18. júl 2005

.týždeň: Stop euroústave

19. júl 2005

Le Figaro: Les Slovaques hésitent à ratifier le traité

20. júl 2005

Domino fórum: Juraj Hrabko: Konečne dobrá správa

Viac informácií o ústavnej sťažnosti, ako i jej celé znenie, nájdete tu.

Navigácia