Veľvyslanec USA Rodolphe Vallee otvoril v Bratislave Iniciatívu na podporu vzdelávania

Americký veľvyslanec Rodolphe Vallee prezentoval v stredu 15. novembra 2006 v Bratislave Iniciatívu Veľvyslanectva USA v oblasti vyššieho vzdelávania, ktorá sa sústredí na zintenzívnenie spolupráce medzi americkými a slovenskými univerzitami v oblasti spoločného výskumu a študijných programov a na prehĺbenie partnerstva medzi súkromným sektorom a vysokými školami na Slovensku.

Iniciatíva je významným príspevkom do verejnej diskusie o potrebe reformy vzdelávania na Slovensku a o jej konkrétnych podobách. Diskusia na tému Úloha súkromného sektora vo vysokoškolskom vzdelávaní sa konala v priestoroch NetCafé Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA), za účasti vysokoškolských študentov, pedagógov a médií. Hosťami diskusie boli Veit Dengler, predstaviteľ firmy DELL a Andrej Salner z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

Podľa slov veľvyslanca Valleeho majú USA veľký záujem na rozvoji univerzitného vzdelávania na Slovensku, pretože Slovensko vnímajú ako významného obchodného partnera, ktorý dokáže vytvoriť firmám nielen dostatok priestoru na rozvoj podnikania, ale aj možností na budovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Vyjadril vôľu podporovať tie slovenské spoločnosti alebo vzdelávacej inštitúcie, ktoré uvažujú o vytvorení, či rozšírení partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, medzi sférou vzdelávania a praxou. Iniciatíva sa snaží povzbudiť väčšiu spoluprácu medzi americkými a slovenskými univerzitami v oblasti spoločného výskumu a spoločných študijných programov všetkých druhov.

V rámci diskusie zároveň odzneli slová Andreja Salnera o potrebe rovnako intenzívne sa venovať aj reforme regionálneho školstva, pretože úspešné vysokoškolské štúdium v mnohom závisí od toho, ako kvalitne je naň mladý človek pripravený na nižších stupňoch. Reforma vzdelávania je komplexný proces, ktorý potrebuje podporu na všetkých úrovniach.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika sa spolu so školou BISLA podieľal na otvorení Iniciatívy a aj v budúcnosti sa plánuje do nej aktívne zapojiť.

Viac sa o iniciatíve dozviete na stránkach Veľvyslanectva USA v Bratislave tu.

Navigácia