Verejná výzva za referendum o eurovaloch

Dávame do pozornosti verejnú výzvu za referendum o eurovaloch, v ktorej občania žiadajú poslancov NR SR, aby dňa 11. 10. 2011 nehlasovali za rozšírenie eurovalu, aby neratifikovali trvalý euroval a nepodporovali vznik európskej hospodárskej vlády, a aby o takých závažných otázkach budúceho smerovania krajiny rozhodovali občania v referende.

Verejnú výzvu za referendum o eurovaloch a možnosť pripojiť sa k nej nájdete tu.

Navigácia