Vyhlásenie k návrhu na zmenu úpravy asignácie 2 %

Vláda predložila do NR SR návrh novely zákona o dani z príjmov, v rámci ktorej navrhuje upraviť aj ustanovenia dotýkajúce sa poukázania 2 % dane na osobitné účely. Vláda navrhuje zvýšiť minimálny limit poukazovanej čiastky u fyzických osôb z 20 Sk na 250 Sk a u právnických osôb zaviesť maximálny limit 5 miliónov Sk. Tieto úpravy by výrazne znížili okruh osôb, ktoré môžu poukazovať 2 %, a objem prostriedkov, ktoré vďaka 2 % plynú na všeobecne prospešné aktivity neziskového sektora.

1.Slovenské neziskové servisné centrum (1. SNSC) a iniciatíva Občania sebe verejne prehlasujú, že nesúhlasia s navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov v časti dotýkajúcej sa poukazovania 2 % a žiadajú predkladateľa o stiahnutie tohto ustanovenia z novely zákona o dani z príjmov. Z tohto dôvodu Občania sebe a 1.SNSC budú koordinovať aktivity až do doby akceptovania vyššie uvedenej požiadavky priamo v novele zákona o dani z príjmov.

Mimovládne organizácia a občania, ktorí chcú toto vyhlásenie podporiť, tak môžu urobiť zaslaním e-mailu na adresu zajac@changenet.sk a mvoservis@mvoservis.sk.

Za 1.SNSC: Milan Andrejkovič
Za iniciatívu Občania sebe: Marcel Zajac (Nadácia Ekopolis),
Ondrej Dostál (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika)

V Bratislave dňa 14. septembra 2005

Pozrite si obrazovú správu, ktorú k danej téme odvysielala STV v rámci hlavnej spravodajskej relácie dňa 18. septembra 2005 tu.

Navigácia