Výzva k voľbe nových sudcov Ústavného súdu SR

Na nadchádzajúcej schôdzi bude parlament voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Do konca roka treba zvoliť až 9 nových sudcov z celkového 13-členného ústavného súdu, vrátane predsedu súdu. Slovensko bude tak fakticky mať nový ústavný súd.

Ústavný súd je v každej slobodnej krajine kľúčová inštitúcia, ktorej úlohou je chrániť ústavu, princípy právneho štátu a základné ľudské práva pred svojvoľnými zásahmi štátnej moci. Jedine ústavný súd môže byť v konečnom dôsledku účinnou hrádzou proti zneužívaniu moci. Sudcovia, ktorí budú zvolení, budú nasledujúcich 12 rokov významne ovplyvňovať chod štátu a ich rozhodnutia budú mať pre každého občana ďalekosiahle dôsledky.

Voľba nových členov ústavného súdu je preto významnou udalosťou. Vyzývame poslancov Národnej rady SR i prezidenta Slovenskej republiky, aby pristupovali k voľbe sudcov s najväčšou zodpovednosťou. Vyzývame ich, aby zabezpečili maximálne možnú informovanosť verejnosti o navrhovaných kandidátoch, o ich profile a minulom pôsobení.

Je nevyhnutné, aby proces vypočutia kandidátov na ústavnoprávnom výbore bol otvorený pre médiá i širokú verejnosť a aby verejnosť bola informovaná o názoroch kandidátov a o ich predstave o pôsobení na ústavnom súde. Starostlivý výber kandidátov musí byť uprednostnený pred snahou rýchlo zaplniť neobsadené miesta na súde. Na zváženie kandidátov a verejnú diskusiu o nich musí byť dostatok času.

Voľba kandidátov spätých s politickými stranami a iných kontroverzných či skompromitovaných osôb za sudcov ústavného súdu by vážne ohrozila dôveru občanov Slovenskej republiky nielen v Ústavný súd SR, ale aj v právny štát a ochranu základných práv v našej krajine.

Vyzývame poslancov a prezidenta, aby vybrali sudcov, ktorí sú uznávanými odborníkmi, ktorí majú širokú dôveru, a ktorých pôsobenie a postoje v minulosti i teraz sú zárukou, že sa vždy postavia za hodnoty demokratického právneho štátu a budú chrániť základné práva a slobody.

Zoznam signatárov a výzvu, ktorú môžete podporiť i Vy, nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia