Výzva proti ratifikácii euroústavy

Peter Zajac, prezident KI, Ondrej Dostál, riaditeľ KI a koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave, analytici KI Peter Gonda, Radovan Kazda a Dušan Sloboda sú signatármi listu, ktorý 23. marca 2005 zverejnil The Financial Times. Viac než 100 predstaviteľov európskych think-tankov a univerzít sa v znení listu zjednotilo v tom, že je potrebné odmietnuť euroústavu a dohodu ohľadom textu navrhovanej Ústavy pre Európu dosiahnutú minulý rok hlavami štátov EÚ. List je zároveň výzvou občanom členských krajín EÚ odmietnuť ratifikovať tento dokument, či už v národných parlamentoch alebo referendách.

List vrátane zoznamu signatárov nájdete tu.

Výzvu zverejnenú v The Financial Times nájdete tiež tu.

Viac informácií o Iniciatíve proti európskej ústave nájdete tu.

Navigácia