Výzva vláde, aby stiahla zo svojho rokovania návrh zákona o vyvlastňovaní pri výstavbe diaľnic

Občianska konzervatívna strana, občianski aktivisti z Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie a ďalší občania vyzývajú vládu, aby zo svojho dnešného programu rokovania stiahla návrh zákona z dielne ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa nášho názoru je tento návrh zákona v príkrom rozpore s ústavne garantovaným právom na ochranu majetku a to najmä tým, že má umožniť výstavbu diaľnic na pozemkoch súkromných vlastníkov bez ich súhlasu. Ďalej drasticky skracuje lehoty pre podávanie pripomienok k stavebnému konaniu, čím výrazne obmedzuje ústavné práva vlastníkov dotknutých pozemkov a na dôvažok sa v prípade tohto zákona jedná o tzv. „nevšeobecný“ zákon, čo je ale v rozpore so základnou charakteristikou právneho štátu. Takéto účelové a špecializované zákony sú priamym útokom na ústavné zriadenie Slovenskej republiky.

Viaceré štátne orgány a inštitúcie sa v pripomienkovom konaní vyjadrili zhodne s hromadnou pripomienkou občanov, ktorú MDPT SR ako predkladateľ zákona síce zaevidovalo, ale v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády odmietlo ako neplatnú. Okrem iných vzniesli rovnakú výhradu zrejmej protiústavnosti Úrad vlády, odbor aproximácie práva, ministerstvo financií, ministerstvo vnútra, Generálna prokuratúra, či Národná banka Slovenska. Napriek tomu Ministerstvo dopravy predložilo tento návrh zákona na rokovanie vlády a bol zaradený na program jej dnešného výjazdového rokovania v Tisovci.

Vyzývame vládu slovenskej republiky, aby ako orgán štátu, povinný chrániť ústavu a ostatné zákony Slovenskej republiky stiahla tento návrh zákona z programu svojho rokovania a odmietla sa ním ďalej zaoberať. Vyplýva jej to priamo zo sľubu, ktorý menom premiéra zložila do rúk prezidenta Slovenskej republiky. Nijaký politický zámer nesmie mať vyššiu prioritu ako ochrana ústavnosti, ochrana základných ľudských práv, medzi ktoré patrí aj právo na ochranu súkromného vlastníctva, či ochrana ústavného poriadku Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 26.9.2007

Za iniciátorov a signatárov hromadnej pripomienky:

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Richard Drutarovský, OI Za spravodlivé vyvlastňovanie

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Znenie hromadnej pripomienky k návrhu zákona:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=287379

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Richard Drutarovský, OI Za spravodlivé vyvlastňovanie

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Pavel Vlček, Občianska konzervatívna strana

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Pavel Nechala, Transparency International Slovensko

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Miroslav Mihálik, Bratislava

Ernest Walzel, Kostolná pri Dunaji

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Mediálne výstupy:

26. september 2007

SME: Diaľnice chcú na cudzom

blog.sme.sk: Juraj Petrovič: Ministerstvo dopravy – drevorubači?

HN: Vyvlastňovanie dostalo zelenú

TV Markíza: Rýchlejšia dostavba

27. september 2007

SME: Urýchľovací zákon prešiel

Pravda: Na diaľnice súhlas majiteľov netreba

TA3: Vyvlastňovanie pozemkov po novom

TV Markíza: Otázniky nad ústavnosťou urýchľovania výstavby diaľnic STV: Vyvlastňovanie

28. september 2007

SME: Právnik: Je to ako za komunizmu

Korzár: Peter Schutz: Najprotiústavnejší

Navigácia