Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, združení v nezávislom monitorovacom tíme, vyzývajú vládu na systémové zmeny v riadení využívania fondov EÚ.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), ktoré doteraz bolo koordinačným orgánom pre fondy EÚ, sa v tejto súvislosti negatívne preslávilo škandálmi a netransparentnosťou. Na základe skúseností z monitoringu nakladania s prostriedkami fondov EÚ je však zrejmé, že samotný presun koordinácie využívania fondov EÚ z MVRR SR na Úrad vlády SR tieto problémy nevyrieši. Aby takýto krok mal nejaký zmysel, bude potrebné urobiť systémové zmeny tak, aby sa neopakovali hrubé nedostatky a chyby, ktorých sa dopustilo MVRR SR. Preto by mal Úrad vlády SR ako koordinačný orgán pre fondy EÚ predovšetkým:

· zabezpečiť využívanie fondov na zmysluplné projekty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu kvality života vo všetkých regiónoch SR,

· znížiť zbytočnú a škodlivú byrokraciu, ktorá iba zaťažuje príjemcov pomoci z fondov EÚ,

· zabezpečiť vyššiu transparentnosť vo všetkých fázach rozhodovania o projektoch a programoch,

· zabezpečiť proporcionálne zastúpenie socioekonomických partnerov v príprave a hodnotení programov,

· zabezpečiť korektné verejné obstarávanie, ktoré nebude manipulované v prospech „spriatelených“ firiem,

· skoncovať s neefektívnym čerpaním na predražené a zbytočné tovary a služby.

Zdôrazňujeme, že cieľom využívania fondov EÚ nemôže byť iba vysoké percento ich čerpania, ale tieto peniaze musia byť vynakladané účelne, zmysluplne a efektívne. Mimovládne organizácie zastúpené v neformálnom monitorovacom výbore sú pripravené na spoluprácu na pôde Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie pri návrhu konkrétnych krokov smerujúcich k transparentnosti a zmysluplnému využívaniu fondov EÚ.

V Bratislave dňa 28. januára 2010.

Podpísaní za Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ:

Helena Woleková, Nadácia SOCIA

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA)

Elena Pätoprstá, protikorupčná pracovná skupina platformy EMVO Ekofórum

Milan Janák, DAPHNE

Vyhlásenie podporujú aj tieto organizácie a ich platformy:

SocioFórum – nezávislá platforma sociálnych MNO

Ekofórum – sieť environmentálnych mimovládnych organizácií

Greenpeace Slovensko, Juraj Rizman

SOSNA, Štefan Szabó

Lesoochranárske zoskupenie VLK, Juraj Lukáč

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, Mikuláš Huba

Združenie EKO-VITA, Jarmila Drobná

Nadácia Ekopolis, Peter Medveď

Centrum environmentálnych aktivít, Richard Medal

Alter Nativa o.z., Marcel Antal

Ochrana dravcov na Slovensku, Jozef Chavko

OZ TATRY, Rudolf Pado

VIA IURIS, Zuzana Fialová

Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Zdeněk Pochop

Brečtan, Dana Kašparová

Klub Strážov, Juraj Smatana

Priatelia Zeme – SPZ, Martin Valentovič

Združenie Slatinka, Lesanka Blažencová

Dubnická Environmentálna Skupina, Marek Kurinec

Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Ing. Martin Ceľuch

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mgr. Miroslav Demko

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Juraj Hipš

Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu – REC Slovensko, Vladimír Hudek

ZA MATKU ZEM, Pavol Široký

Pre Prírodu, Katarína Rajcová, Daniel Stankovič a Drahomír Stano

Mediálne výstupy:

28. január 2010

SME.sk/SITA: Mimovládky chcú od vlády zmeny v riadení eurofondov

Navigácia