Výzva: Za pravdu a spravodlivosť na ministerstve spravodlivosti

Ako občanom nám nemôže byť jedno, že minister spravodlivosti bol verejne prichytený pri klamstve, dokonca na pôde parlamentu. Nemôžeme sa mlčky prizerať tomu, že minister spravodlivosti má osobné kontakty na prostredie podozrivé zo zločinu. A nemôžeme tolerovať, ak minister spravodlivosti používa neprípustné narážky na rasu a pôvod.   Takéto konanie a osobnostná výbava je nezlučiteľná s výkonom vysokej verejnej funkcie, navyše v rezorte spravodlivosti. Ako možno po týchto udalostiach veriť, že minister bude vždy stáť na strane spravodlivosti a pravdy? Ako možno veriť, že bude brániť právo a dobro pred zločinom a zlom? Ako možno veriť, že bude ctiť rovnosť všetkých pred zákonom?  Minister musí podľa nášho názoru spravodlivosť a vieru v princípy zosobňovať, musí nimi žiť a ísť príkladom. Na ministrovi nemôže byť ani tieň pochybností, že jeho kontakty, osobnostné predpoklady a konanie znemožnia pravdu a spravodlivosť. Minister Harabin preto v našich očiach nespĺňa základné predpoklady na výkon funkcie.  Tieto požiadavky nie sú o osobe Štefana Harabina, ani o politike. Sú o základnej kultúre, ktorú chceme v krajine vidieť, sú o nárokoch, ktoré majú naši predstavitelia spĺňať. Sú o identifikácií činov a správania, ktoré si verejný činiteľ nesmie dovoliť.  Nechceme sa uspokojiť s akýmkoľvek politickým a koaličným rozhodnutím. Pripájame sa preto k postoju sudkyne Jany Dubovcovej a vyzývame ministra Harabina, aby sa vzdal funkcie. V prípade, ak tak neurobí, vyzývame predsedu vlády Roberta Fica, aby podal prezidentovi Slovenskej republiky návrh na jeho odvolanie z funkcie ministra spravodlivosti.  <strong>Pripojte sa k tejto verejnej výzve podpisom i Vy na stránke Aliancie Fair-play <a href=

Ako občanom nám nemôže byť jedno že minister spravodlivosti bol verejne prichytený pri klamstve dokonca na pôde parlamentu. Nemôžeme sa mlčky prizerať tomu že minister spravodlivosti má osobné kontakty na prostredie podozrivé zo zločinu. A nemôžeme tolerovať ak minister spravodlivosti používa neprípustné narážky na rasu a pôvod.

Takéto konanie a osobnostná výbava je nezlučiteľná s výkonom vysokej verejnej funkcie navyše v rezorte spravodlivosti. Ako možno po týchto udalostiach veriť že minister bude vždy stáť na strane spravodlivosti a pravdy? Ako možno veriť že bude brániť právo a dobro pred zločinom a zlom? Ako možno veriť že bude ctiť rovnosť všetkých pred zákonom?

Minister musí podľa nášho názoru spravodlivosť a vieru v princípy zosobňovať musí nimi žiť a ísť príkladom. Na ministrovi nemôže byť ani tieň pochybností že jeho kontakty osobnostné predpoklady a konanie znemožnia pravdu a spravodlivosť. Minister Harabin preto v našich očiach nespĺňa základné predpoklady na výkon funkcie.

Tieto požiadavky nie sú o osobe Štefana Harabina ani o politike. Sú o základnej kultúre ktorú chceme v krajine vidieť sú o nárokoch ktoré majú naši predstavitelia spĺňať. Sú o identifikácií činov a správania ktoré si verejný činiteľ nesmie dovoliť.

Nechceme sa uspokojiť s akýmkoľvek politickým a koaličným rozhodnutím. Pripájame sa preto k postoju sudkyne Jany Dubovcovej a vyzývame ministra Harabina aby sa vzdal funkcie. V prípade ak tak neurobí vyzývame predsedu vlády Roberta Fica aby podal prezidentovi Slovenskej republiky návrh na jeho odvolanie z funkcie ministra spravodlivosti.

Pripojte sa k tejto verejnej výzve podpisom i Vy na stránke Aliancie Fair-play tu.

Navigácia