Súmrak pozitivizmu

Ak sme v posledných rokoch na Slovensku svedkami nebývalej politizácie súdnej moci, zneužívania disciplinárneho stíhania sudcov na dosahovanie rýdzo mocenských cieľov, nízkej úrovne vymáhateľnosti práva, chýbajúcej reformy celých kľúčových právnych odvetví a klesajúcej dôvery verejnosti v justíciu, je toto všetko dôkazom toho, že na Slovensku neboli v otázke budovania fungujúceho právneho štátu naplnené očakávania novembrových námestí.