Vyhlásenie k ďalšiemu rozsudku v prípade sudca vs. tlač

So znepokojením sme prijali správu o ďalšom rozsudku v prípade sudca verzus tlač, v ktorom bol sudcovi, v tomto prípade bývalému predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi priznaný nárok na ospravedlnenie a odškodnenie za nemajetkovú ujmu vo výške 3 milióny korún.

Sloboda slova, ktorá je základom demokratickej spoločnosti a predstavuje jeden z najdôležitejších prostriedkov verejnej kontroly konania verejných činiteľov a teda aj sudcov, je podľa nášho názoru vážne ohrozená rozsudkami, nútiacimi noviny uhrádzať odškodné a ospravedlňovať sa verejným činiteľom, ktorých činnosť kritizovali. Humor, nadsázka, či zveličenie sú prirodzenými výrazovými prostriedkami politickej satiry a karikatúry, ktorá je dôležitou súčasťou demokratickej tlače.

Postihovanie tohto druhu novinárskej práce vedie úplne automaticky k určitému druhu samocenzúry a tým k výraznému obmedzeniu slobody slova. Je pritom symptomatické, že ten istý súd, ktorý prisúdil odškodné v rovnakej výške aj sudcovi Stiffelovi, rozhodol v kauze Harabin s úplne rovnakým výsledkom, ešte aj čo do výšky odškodného.

Evidentná je tu sudcovská solidarita a falošná kolegialita, ktorá má snahu, vyňať sudcov z verejnej kontroly a trestať médiá za ich kritický prístup. Vyzývame preto spoluobčanov, aby podporili našu stále prebiehajúcu petíciu, ktorá by mala prispieť k očiste súdnictva a zavedeniu štandardných, nepokrivených a minulosťou nezaťažených vzťahov v slovenskej justícii.

Detaily k petícii sú na stránke http://peticia-sudnictvo.sk

Juraj Petrovič

člen petičného výboru

V Bratislave dňa 15. februára 2006

Navigácia