Za Antonom Srholcom

Dnes nás opustil výnimočný človek. Anton Srholec v sebe spájal veľkosť bojovníka za slobodu s dobrotou človeka, ktorý svoj život zasvätil nezištnej službe a pomoci ľuďom.

Bol odporcom komunistického režimu, aj jeho väzňom. Stál pevne a jasne na strane slobody v časoch prednovembrovej neslobody, aj v tých obdobiach po Novembri 1989, keď bola naša sloboda znovu ohrozovaná a spochybňovaná. Uvedomoval si dôležitosť pestovania historickej pamäte a urobil veľa preto, aby sme na svoju minulosť nezabudli. Nie rečami, ale skutkami a svojim každodenným životom dokazoval svoju lásku k ľuďom. Pomáhal núdznym, zastával sa prenasledovaných a upevňoval v nás vieru v dobro. Je pre nás vďakou, že sme ho mali možnosť spoznať a vidieť medzi nami aj na podujatiach Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. Bude nám chýbať, ako chýba strelka na dobrom kompase. Ale už len to, že tu s nami žil človek ako on, nám bude dodávať silu, nádej a robiť nás lepšími.

Peter Zajac, Peter Gonda, Ondrej Dostál, Dana Feketeová, Ivan Kuhn, Radovan Kazda a Dušan Sloboda

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 7. januára 2016

Navigácia