Život za berlínskym múrom

Dávame do pozornosti video z produkcie Rainera Zitelmanna o porovnaní života v socialistickom Východnom Nemecku a kapitalistickom Západnom Nemecku, ku ktorému sme zabezpečili slovenské titulky.

Z angličtiny titulky preložil spolupracovník KI Svetozár Gavora.

Video, ktoré vychádza z kapitoly knihy Zitelmanna Power of Capitalism, získalo nedávno cenu Audience Choice Award for Short Films na Freedom Fest v Las Vegas.

Viac informácií o berlínskom múre nájdete na špecializovanom webe tu.

Viac informácií o obsobí socializmu a mýtoch o ňom nájdete na našom špecializovanom webe tu.

Navigácia