29. január 2007 – Deň Miltona Friedmana

Milton Friedman bol jedným z najvplyvnejších ekonómov 20. storočia a jeho idey majú a budú mať vplyv na spoločnosť i naďalej.

S cieľom uctiť si pamiatku tohto nositeľa Nobelovej ceny je 29. január 2007 Dňom Miltona Friedmana. V tento deň sa koná viacero akcií, v rámci ktorých si v USA pripomínajú pozitíva, ktoré priniesli podnikaniu a spoločnosti myšlienky Miltona Friedmana, ktoré sa podarilo zaviesť do praxe v rôznych krajinách sveta. Viac o Milton Friedman Day nájdete tu.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika sa ku Dňu Miltona Friedmana pripája taktiež a na prvom seminári Akadémie klasickej ekonómie dňa 31. januára 2007 budú okrem iného vyhlásené i výsledky súťaže Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Študentská esej 2006 na tému Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko.

Práve nedávno zosnulý nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Milton Friedman najviac symbolizoval v 20. storočí posolstvo „klasika a duchovného otca ekonómie“ Adama Smitha, založené na prirodzenej slobode a neviditeľnej ruke trhu.

Jednoznačne to dokumentujú nasledovné slová Miltona Friedmana: „Ak máme múdro rozhodnúť, tak musíme porozumieť základným princípom Adama Smitha, ktoré vysvetľujú, ako môže vzniknúť a rozvíjať sa zložitý systém bez vládnych zásahov, ako môžeme spolupracovať bez donucovania… Musíme pochopiť, prečo môžu vládne intervencie spôsobovať toľko škôd.“

(Friedman, M., Sloboda voľby, 1980)

Navigácia