50 verejných obstarávaní, 6 účastníkov, vždy ten istý víťaz

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika oslovil so žiadosťami o informácie 36 vytipovaných miest a obcí z celého územia Slovenska na základe indícií o podozrivých verejných obstarávaniach realizovaných v rokoch 2008-2011 v rámci fondov EÚ z Regionálneho operačného programu (ROP). Naše zistenia zverejňujeme.

Požiadali sme o informácie týkajúce sa verejného obstarávania stavebného dozoru, stavebných prác a externého projektového manažmentu v približne 90 projektoch. Tridsať miest a obcí požadované informácie sprístupnilo. Išlo väčšinou o projekty zamerané na rekonštrukcie základných a materských škôl a na regeneráciu a revitalizáciu centier miest a obcí. Na základe sprístupnených informácií sme identifikovali 50 podozrivých verejných obstarávaní (VO) služieb externého projektového manažmentu realizovaných formou prieskumu trhu.

Pri tejto forme VO zákon požaduje iba to, aby boli oslovené tri subjekty na predloženie cenových ponúk. To sa pri všetkých 50 skúmaných projektoch udialo. Zhodou okolností však boli takmer výlučne opakovane oslovované tie isté spoločnosti Star EU, a.s. (50x), ENICCO a.s. (23x), I.S.F., s.r.o. (22x), FD Consulting, a.s. (20x), SQM, s.r.o. (12x), PLUSCA, s.r.o. (11x). Všetkých 50 skúmaných verejných obstarávaní na externý projektový manažment vyhrala jedna firma – Star EU, a.s. (viac v priloženej tabuľke tu).

Pri 24 z 50 skúmaných projektoch realizovala verejné obstarávanie v mene prijímateľa (obce alebo mesta) eurofondov firma Tender Profit s.r.o., ktorá je s firmou Star EU, a.s. personálne prepojená osobami Mgr. Michala Reichelta a Ing. Jána Reichelta (viac na www.foaf.skwww.orsr.sk alebo v priloženej tabuľke tu). Vo zvyšných prípadoch realizovali obstarávanie externého projektového manažmentu zväčša samotní prijímatelia eurofondov (obce a mestá), pričom firma Tender Profit s.r.o. robila v rámci týchto projektov verejné obstarávanie na stavebné práce.

Tieto fakty vyvolávajú podozrenie, že v týchto 50 prípadoch išlo o koordinované predkladanie ponúk s cieľom dosiahnuť nie najnižšiu, ale najvyššiu možnú cenu za poskytovanie služieb externého projektového manažmentu.

Nasvedčujú to aj nasledovné príklady a porovnanie:

Náklady na externý projektový manažment sa na skúmanej vzorke 50 projektov, ktoré vyhrala firma Star EU, a.s., pohybovali zhruba v rozsahu od 2 do 4% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Napríklad celkové oprávnené náklady na projekt „Senica s novým námestím“ boli 1 200 766,43 eur, víťazná ponuka Star EU, a.s. na externý projektový manažment bola 29 623,86 eur s DPH, čo je 2,47% z celkových oprávnených nákladov na projekt. Celkové oprávnené náklady na projekt „Regenerácia centrálnej zóny mesta Kysucké Nové Mesto“ boli 804 781,73 eur, zákazku na externý manažment získala Star EU, a.s. za 30 724,61 eur s DPH, čo je 3,82% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Celkové oprávnené náklady na projekt „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ boli 960 511,27 eur zákazku na externý manažment získala Star EU, a.s. za 31 890,81 eur s DPH, čo je 3,32% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Netransparentnosť a neefektívnosť týchto obstarávaní, sa najvýraznejšie ukazuje pri porovnaní s podobným projektom „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta,“ kde celkové oprávnené náklady na projekt boli 1 183 063,64 eur. Aj Mesto Nová Baňa použilo metódu prieskumu trhu, ale oslovilo až 6 uchádzačov, nie iba troch, čo je minimálna požiadavka zákona (a ako bolo pravidlom v skúmanej vzorke 50 projektov). Cenové ponuky predložili piati uchádzači (Star EU, a.s. medzi nimi nebola). Najnižšia víťazná ponuka bola na 8 268,00 eur s DPH čo predstavuje iba 0,7% z celkových oprávnených nákladov na projekt. Teda cca tretinové až pätinové v porovnaní s víťaznými ponukami z obstarávaní, ktoré vyhrala Star EU, a.s. Aj piata najvyššia ponuka v tomto prieskume trhu bola iba vo výške 9 960 eur s DPH.

Vzhľadom na to, že priemerná hodnota zákaziek v skúmanej vzorke bola cca 20 tis. eur, pri päťdesiatich projektoch ide o sumu cca 1 milión eur. Pri minimálne dvojtretinovej úspore teda môžeme hovoriť o viac ako 600 tis. eur neefektívne vynaložených finančných prostriedkov z vreciek slovenských a európskych daňovníkov. Pričom predpokladáme, že podobných projektov je viac, než sa nám podarilo zistiť.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika je mimovládna nezisková organizácia – think tank. Skúmanie projektov sa zrealizovalo vďaka finančnej podpore nadácie New Direction – Foundation for European Reform.

Ivan Kuhn
analytik
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 6. mája 2014.

Súvisiace informácie:

3. marec 2008

SME: Smer odporúča súkromnú firmu

6. marec 2008

SME: Smer robí reklamu firme

SMER: Otvorený list šéfredaktorovi denníka SME

6. máj 2014

Rádio Slovensko: K veci: Podozrenia pri projektoch z eurofondov

SITA/SME.sk: Eurofondy sa využívajú neefektívne, tvrdí analytik Konzervatívneho inštitútu

.týždeň: Ivan Kuhn o tunelovaní eurofondov

Navigácia