Akadémia klasickej ekonómie /1. seminár/

KI v partnerstve s VŠM pozývajú registrovaných účastníkov na prvý seminár, ktorý sa bude v rámci kurzu AKE konať dňa 31. januára 2007 v priestoroch Vysokej školy manažmentu – učebňa č. 113.

PROGRAM: Peter Gonda, koordinátor AKE

EGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

OTVORENIE AKE

Vstupné príhovory k účastníkom kurzu:

Peter Gonda, koordinátor AKE

Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

Branislav Lichardus, rektor Vysokej školy manažmentu (VŠM)

Ondrej Dostál, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)ODKAZ MILTONA FRIEDMANA PRE SLOVENSKO

Pripomenutie si Dňa Miltona Friedmana (Peter Gonda) Vyhlasovanie výsledkov súťaže „Študentská esej 2006“ na tému „Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko“ a odovzdávanie cien umiestneným na 1. až 3. mieste v súťaži členmi poroty súťaže (Peter Gonda, Ondrej Dostál, Robert Žitňanský, zástupca šéfredaktora týždenníka .týždeň)

Branislav Lichardus, rektor Vysokej školy manažmentu (VŠM)ZAMERANIE A HARMONOGRAM KURZU AKE

Informácia o vecnom a časovom harmonograme kurzu (Peter Gonda)

Diskusia

PODSTATA A ZÁKLADNÉ PRINCÍPY (KLASICKEJ) EKONÓMIE A ICH VYUŽITIE V PRAXI

Prezentácia (Peter Gonda)

Diskusia

Účasť na seminároch AKE je možná len pre tých, ktorí sa zaregistrovali do 25. januára 2007.

Učebné materiály (1. seminár) na stiahnutie (formát PDF):

1. Podstata a princípy klasickej ekonómie (pracovné poznámky k 1. semináru)

2. Významní nositelia ekonomického myslenia a hlavné ekonomické školy v historickom kontexte

Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE a zoznam zdrojov súhrnne nájdete tu.

Navigácia