Akadémia klasickej ekonómie /3. a 4. seminár/

Na seminároch, ktoré sa konali dňa 28. marca 2007 a 10. mája 2007 sme sa v rámci AKE venovali téme Dedičstvo Adama Smitha a jeho význam pre súčasnosť. Pracovné poznámky k 3. a 4. semináru AKE je možné stiahnuť si vo formáte PDF tu.


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE a zoznam zdrojov súhrnne nájdete tu.

Navigácia