Akadémia klasickej ekonómie /6. seminár/

Súčasťou 6. seminára AKE, ktorý sa konal dňa 27. júna 2007, bola prezentácia a diskusia k vymedzeniu vlády a verejných financií a k teoretickým a praktickým súvislostiam prístupov k určeniu úloh vlády v ekonomike. Pracovné poznámky k 6. semináru AKE na tému Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí je možné stiahnuť si vo formáte PDF tu.


Študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE a zoznam zdrojov súhrnne nájdete tu.

Navigácia