Ako sa legálne nabaliť na eurofondoch

Spoločnosť Star EU si v 70 projektoch „prilepšila“ o takmer 1,44 milióna eur. Ako ukazuje porovnanie, tam, kde prebehla skutočná verejná súťaž, služby externého projektového manažmentu bolo možné obstarať za približne tretinové náklady.

V marci 2008 zverejnil Denník SME dva články o tom, že vtedajší (a súčasný) premiér Robert Fico sa stretol so starostami a primátormi za Smer v Košickom a Prešovskom kraji. Témou stretnutia bolo, ako čo najlepšie využívať eurofondy. Vtedajší Generálny sekretár Smeru Ján Richter (v súčasnosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny) starostom a primátorom odporučil na prípravu projektov konkrétnu firmu.

„Dozvedeli sme sa, že agentúra Star EU je pripravená metodicky nám pomáhať v oblasti projektov, technickej dokumentácie a s prípravou ďalších podkladov,“ povedal pre SME jeden zo zúčastnených starostov.

Každé čudo tri dni trvá, hovorí jedna stará ľudová múdrosť. A aj táto téma po pár dňoch v médiách (či skôr iba v SME) vyšumela a na pár rokov zapadla do zabudnutia. Až kým Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika na základe indícií o podozrivých verejných obstarávaniach realizovaných v rokoch 2008-2011 v rámci Regionálneho operačného programu (ROP) neoslovil so žiadosťami o informácie 36 miest a obcí z celého Slovenska. Žiadosti sa týkali celkovo 111 projektov. Išlo väčšinou o projekty zamerané na rekonštrukcie základných a materských škôl a na regeneráciu a revitalizáciu centier miest a obcí.

Na základe sprístupnených informácií z 30 miest a obcí bolo identifikovaných 80 podozrivých verejných obstarávaní služieb externého projektového manažmentu realizovaných formou prieskumu trhu. Pri tejto forme obstarávania zákon požaduje iba to, aby boli oslovené tri subjekty na predloženie cenových ponúk. To sa minimálne pri 70 skúmaných projektoch udialo (k desiatim projektom nám dve samosprávy neposkytli zápisnice z verejného obstarávania).

Zhodou okolností však boli takmer výlučne opakovane oslovované tie isté spoločnosti: Star EU, a.s. (70x), ENICCO, a.s. (36x), FD Consulting, a.s. (33x), I.S.F., s.r.o. (26x), PLUSCA, s.r.o. (17x), SQM, s.r.o. (14x). Všetkých 70 skúmaných verejných obstarávaní na externý projektový manažment vyhrala jedna firma – Star EU, a.s.

Pri 28 zo 70 skúmaných projektov realizovala verejné obstarávanie externého manažmentu v mene prijímateľa eurofondov (obce alebo mesta) firma Tender Profit s.r.o., ktorá je s firmou Star EU, a.s. personálne prepojená osobami Mgr. Michala Reichelta a Ing. Jána Reichelta. Vo zvyšných prípadoch realizovali obstarávanie externého projektového manažmentu zväčša samotné obce a mestá, pričom postupovali podľa rovnakého scenára. Firma Tender Profit s.r.o. robila v rámci týchto projektov tiež zvyčajne verejné obstarávanie na stavebné práce.

Tieto fakty vyvolávajú podozrenie, že v týchto prípadoch išlo o koordinované predkladanie ponúk s cieľom dosiahnuť nie najnižšiu, ale najvyššiu možnú cenu za poskytovanie služieb externého projektového manažmentu. Nasvedčujú tomu aj nasledovné príklady a porovnanie: Náklady na externý projektový manažment sa na skúmanej vzorke 70 projektov, ktoré vyhrala firma Star EU, a.s., pohybovali v priemere okolo 2,2% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Napríklad celkové oprávnené náklady na projekt „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ boli 960 tis. eur, zákazku na externý manažment získala Star EU, a.s. za takmer 32 tis. eur s DPH, čo je až 3,3% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

Netransparentnosť a neefektívnosť týchto obstarávaní, sa najvýraznejšie ukazuje pri porovnaní s podobným projektom „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta,“ kde celkové oprávnené náklady na projekt boli 1,2 mil. eur. Aj mesto Nová Baňa použilo metódu prieskumu trhu, ale oslovilo až 6 uchádzačov, pričom cenové ponuky predložili piati uchádzači. Najnižšia víťazná ponuka bola na 8 268 eur s DPH čo predstavuje iba 0,7% z celkových oprávnených nákladov na projekt. Teda tretinové v porovnaní s víťaznými ponukami z obstarávaní, ktoré vyhrala Star EU, a.s. Aj piata najvyššia ponuka v prieskume trhu uskutočnenom mestom Nová Baňa bola iba vo výške 9 960 eur s DPH čo je 0,8% z celkových oprávnených nákladov.

Star EU, a.s. si v spomínaných 70 projektoch „prilepšila“ o takmer 1,44 milióna eur. Ako ukazuje porovnávací príklad, tam, kde prebehla skutočná verejná súťaž, služby externého projektového manažmentu bolo možné obstarať za približne tretinové náklady. Zvyšný takmer 1 milión eur sa mohol použiť na ďalšie projekty. Pričom číslo 70 projektov, resp. verejných obstarávaní, v ktorých bola firma Star EU, a.s. zaangažovaná, zrejme nie je konečné.

Na správy v Denníku SME v marci 2008 strana Smer-SD reagovala otvoreným listom šéfredaktorovi denníka SME. Okrem iného sa v ňom píše: „Prideľovanie prostriedkov z fondov EÚ je pod riadnou dvojnásobnou kontrolou, pretože aj samotná EÚ má záujem, aby prostriedky boli použité čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie.“

Ako ukazujú správy z posledných týždňov, audítori Európskej únie majú o kvalite kontroly eurofondov vykonávanej slovenskými kontrolnými orgánmi vážne pochybnosti. Európska komisia už Slovensku pozastavila platby vo viacerých operačných programoch a niektoré výdavky nepreplatí vôbec. A to ešte európski audítori možno ani netušia, že vykrádanie eurofondov na Slovensku je systematické, metodické, v súlade so zákonom a s posvätením (aj keď iba straníckym) od najvyšších vládnych predstaviteľov.

Autor je analytik KI.

Článok bol publikovaný v denníku SME dňa 26. augusta 2014.

 

Štúdiu Externý projektový manažment ako forma tunelovania fondov Európskej únie: 70 projektov Star EU, a.s. nájdete na stiahnutie vo formáte .PDF tu alebo v náhľade nižšie:

Navigácia