Antiamerikanizmus (Poznámka)

V decembri 2005 bola na tématickej webstránke usainfo.sk zverejnená štúdia o antiamerikanizme, ktorej autorkou je politologička a spolupracovníčka KI Katarína Podracká. V štúdii analyzuje fenomén antiamerikanizmu, ktorý sa v rozličných podobách prejavuje prakticky na celom svete:

“Väčšina konzervatívcov v ňom vidí predovšetkým plošné odmietanie všetkého amerického – od spôsobu fungovania spoločnosti, cez životný štýl, ekonomický model až po kultúru. Ľavica ho, naopak, vníma ako legitímnu kritiku postojov americkej vlády a opozíciu voči jej krokom, najmä v zahraničnej politike. Časť politológov považuje antiamerikanizmus za často jediný spôsob, akým možno zjednotiť krajinu alebo premostiť rôzne politické smery a zatieniť tak evidentné chyby vo vlastných politických alebo ekonomických systémoch. Možno sa stretnúť i s názorom, že existencia antiamerikanizmu v niektorých krajinách alebo oblastiach sveta slúži ako základný pilier budovania skupinovej identity.

Tento fenomén možno charakterizovať aj ako pretrvávajúci pocit nevraživosti, spájajúci v sebe najhoršie ľudské vlastnosti, a síce závisť, nenávisť a pocit vlastnej nadradenosti. Antiamerikanizmus je stelesnením idey, že to, čo tvorí nosný kameň amerického spôsobu života, je od základu skazené a ohrozujúce zvyšok sveta.

Jedným z vysvetlení takéhoto postoja môže byť to, že počas histórie došlo k identifikácii Ameriky so všeobecne akceptovanými, ale od reality odtrhnutými ideami, ktoré úplne nahradili fakty. Vytvorila sa akási mýtická, symbolická Amerika, ktorá čelí iracionálnym obvineniam. Vo vzťahu Európy k USA je teda potrebné jasne rozlišovať medzi racionálnou kritikou, nesúhlasom či opozíciou voči jednotlivým krokom americkej vlády v otázkach domácej či zahraničnej politiky a medzi ideologicky podfarbeným, fakty zahmlievajúcim antiamerikanizmom.”

Štúdia sa zameriava najmä na antiamerikanizmus prejavujúci sa v európskych krajinách, analyzuje príčiny a súvislosti jeho vzniku, jeho historické korene od obdobia ešte pred vznikom samotných Spojených štátov amerických až po súčasnosť. Rozberá aj súčasné prejavy antiamerikanizmu v oblastiach ako zahraničná a vnútorná politika, ekonomika, spoločnosť, kultúra či životné prostredie.

Štúdia o antiamerikanizme je súčasťou širšieho komplexu aktivít, ktorými sa KI snaží pôsobiť proti falošným antiamerickým mýtom, existujúcim vo vedomí časti slovenskej verejnosti. Súčasťou týchto aktivít je aj tématická webstránka usainfo.sk, či publikácia USA, Európa a Slovensko s textami Františka Šebeja, Daniela Bútoru, Tomáša Zálešáka a Billa Bakera, ktorú si možno objednať v KI.

Článok bol publikovaný v Konzervatívnych listoch 01/2006.

Štúdia Kataríny Podrackej o Antiamerikanizme je dostupná na webstránke usainfo.sk tu.

Navigácia