/1. miesto – Cena Ernesta Valka 2014/

Zdá sa mi, že kľúčovým problémom našich čias, ak chcete postmoderných čias, je brániť sa tomu, aby sa sloboda prejavu stala jedným z Lyotardovych veľkých naratívov, ktoré nemožno nijak preukázať a tým pádom nám môžu byť, s odpustením, ukradnuté. Teda niekedy ukradnuté aj doslova.