Budúcnosť peňazí

Nadácia F. A. Hayeka s podporou hlavného partnera

Friedrich-Naumann-Stiftung v partnerstve s

Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika organizovali dňa 2. decembra 2011 v Bratislave medzinárodnú konferenciu

Budúcnosť peňazí

O konferencii:

Vlády vyspelých západných ekonomík už desaťročia odkladajú riešenie svojho rastúceho zadlženia. Splácanie starých dlhov riešia neudržateľným tvorením dlhov nových. Súčasný monetárny systém je vďaka tomu vystavený narastajúcim nerovnováham. V konečnom dôsledku budú musieť byť všetky dlhy nakoniec splatené alebo odpísané. Aké sú príčiny dnešných problémov? Je zlatý štandard riešením? Ako by mal vyzerať ideálny monetárny systém budúcnosti? Ako sa môže každý ochrániť pred prichádzajúcim kolapsom správnou diverzifikáciou svojho portfólia? Na tieto a ďalšie Vaše otázky Vám dajú odpovede rečníci na konferencii Budúcnosť peňazí.

Otvorenie konferencie o budúcnosti peňazí

Ján Oravec, prezident Nadácie F. A. Hayeka

I. blok: Blíži sa koniec Fiat Money?

Zásadné nedostatky súčasného peňažného systému a ich dôsledky z pohľadu rakúskej ekonómie

Detmar Doering, riaditeľ Liberales Institut, Nemecko

Dnešné problémy finančného systému očami centrálneho bankára

Mojmír Hampl, viceguvernér České národní banky

Systémové problémy a dôsledky eura a eurozóny

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

II. blok: Peniaze budúcnosti: Ako by mal vyzerať zdravý peňažný systém?

Základné charakteristiky zdravých peňazí a zdravého peňažného systému

Josef Šíma, Vysoká škola CEVRO Institut

Ako urobiť transformáciu od Fiat Money k zdravým peniazom

Detlev Schlichter, The Cobden Centre, Veľká Británia

Monetárny systém 21. storočia

James Turk, GoldMoney Foundation, Veľká Británia

Viac informácií o konferencii nájdete na webstránke konferencie tu.

Súvisiace podujatie:

1. december 2011

Osobitné prednášky Detleva Schlichtera a Jamesa Turka Viac informácií o prednáškach nájdete na webstránke KI tu.

Navigácia