/2. miesto – Cena Ernesta Valka 2016/

Cieľom tohto príspevku je znázorniť prípady nevhodného procesného postupu pri trestnom stíhaní trestných činov nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa Trestného zákona.