Čo znamená euro pre Slovensko?

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika usporiadal 7. septembra 2004 konferenciu na tému

Čo znamená euro pre Slovensko?

Na konferencii odzneli nasledovné prednášky:

Prijatie eura v SR, Nemec Marián (riaditeľ Inštitútu menových a finančných štúdií NBS)

Riziká vstupu Slovenska do eurozóny , Gonda Peter (analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika)

Budúci vývoj európskej meny , Mach Petr (výkonný riaditeľ Centra pro ekonomiku a politiku v Prahe)

Euro ako konštruktivistická mena, Roháč Dalibor (analytik Inštitútu pre slobodnú spoločnosť)

Cieľom konferencie bolo upozorniť na chýbajúcu diskusiu o prijatí či neprijatí spoločnej európskej meny euro na Slovensku. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika zastáva názor, že vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie (EMÚ) by sa nemal urýchľovať. Naopak, mal by sa odložiť na neskôr ako potvrdenie toho, že vláda stojí na tradičných hodnotách západnej civilizácie, čiže konkurencii a osobnej slobode a nebude vháňať občanov do neprimeraného rizika.

Navigácia