Ďalšie podivné obstarávanie ZMOS-u

Vyhrá každý, kto sa zúčastní.

Združenie miest a obcí Slovenska zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk na environmentálne vzdelávanie samospráv za 199 000 eur. Združenie však stanovilo natoľko prísne podmienky pre účasť v súťaži, až sa zdá byť málo pravdepodobné, že by im mohol vyhovovať niekto iný, ako (opäť) jej dcérska spoločnosť MUNTech.

Na šesťmesačný projekt „Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovní miestnej územnej samosprávy“ ZMOS požiadalo o dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 180 728 eur, ktorú získa, ak projekt schváli v najbližších dňoch minister.

Združenie limituje účasť v súťaži nevídane veľkým množstvom prísne obmedzujúcich podmienok. Okrem množstva kvalifikačných predpokladov, či referencií o realizácii seminárov a školení pre zástupcov miest a obcí týkajúcich sa odpadového hospodárstva („za najmenej 50 tisíc eur a najmenej v piatich slovenských krajoch SR“) požaduje ZMOS, aby súťažiaci poskytoval služby v oblasti prevádzkovania informačného portálu, ktorý rieši problematiku evidencie odpadového hospodárstva, komunálnych odpadov a výkazníctva produkcie komunálnych odpadov v súlade s platnou legislatívou SR. Portál zároveň musí byť v prevádzke a prístupný pre samosprávy SR už minimálne 36 mesiacov.

Takýto informačný portál na Slovensku v súčasnosti poskytuje iba spoločnosť MUNTech, ktorá prevádzkuje Elektronický portál odpadov www.odpad.sk. Firma je 51 percentnou dcérskou spoločnosťou ZMOS-u, zvyšným akcionárom je martinská spoločnosť CORA GEO. Samotný portál vznikol pomocou dotácie z Recyklačného fondu z roku 2004 v hodnote 60 miliónov Sk, teda cca. 2 mil. eur.

Táto súťaž však nie je prvou, ktorej sa s vysokou pravdepodobnosťou zúčastní len MUNTech. Tá istá firma zvíťazila bez konkurencie v takmer totožnej zákazke ZMOS-u už pred tromi rokmi. Zadanie bolo veľmi podobné, na podobnú sumu, opäť ho financoval envirofond a MUNTech bola jediná spoločnosť, ktorá predložila súťažnú ponuku.

Podozrenia z „našívania zákazky“ na svoju dcérsku firmu by ZMOS mohlo vysvetliť, lenže združenie dôvody rozhodnutia podmieniť účasť v súťaži týmito podmienkami rieši mlčaním.

V zdôvodnení podmienky pre prevádzkovanie portálu ZMOS v zadaní uvádza, že v rámci projektu sa má vygenerovať školiaci modul, ktorý „bude umiestnený na informačnom portáli“. Nuž, istotne je na Slovensku veľa podobných portálov, takže súťaž bude napínavá a prinesie najlepšiu cenu. Podobne ako pred tromi rokmi.

Zatiaľ to vyzerá tak, že história sa zopakuje.

Článok bol uverejnený dňa 12. apríla 2014 na blogu Radovana Kazdu a nájdete ho na stránkach eTREND tu.

Navigácia